Dienstag, Juli 30, 2013

تولکو - چاراویماقلی سلیمان نور اللهی

تۆلکو بیر گۆن دره دن صبح ایدی دێرماشدێ داغا
دۇردو بیر دقت ایله‌ن باخدێ سوْلا باخدێ سـاغا
گؤردۆ بیر یاغلێ خوْروز کتـده چیـخـیـبدیـر قـالاغا
آغـزێ بـۇرنــون یـالئـیـیــب قـۇیـروغـونـو بیـر بـۇلادێ
داشێن اۆستونده دۇروب قۇرد کیمی حئیوان اۇلادێ
ناخوْش اینسان نئجه آرمود یئتیشینجه دارێخـار
ایستی‌ده تشنه نئجه باشێنی کهریزه سوْخار
یئریک آرواد نئجه تۇرش آلچایا حســرتله باخـار
باخدێ باخـدێ دئـدی منلـه‌ن بیلیـره‌م کینـه‌سـی وار
قالاق اۆسته‌ن سالا بیلسه‌م یئمه‌لی سینه‌سی وار
قۇلاغ آسدی گؤره هئـچ چـؤلـده اۇشـاق زاد آتـێلێـر
گینه اووه‌ل کـی کـیمـی کتــده داوار مــال قـاتێـلێـر
گؤردو بیر «قووو» دئییسه‌ن باشدا قۇلاقلار دۇتـولـور
نه گله‌ن وار، نه گئده‌ن وار، نه کؤپک وار نه پیشیک
نه چوْبان وار، نه ناخێرچی، نه ده نؤکر نه کئـشیک
یئکسـره شهره کؤچۆب کتـدی‌لـر آغـدان قــره‌یــه
کیـم قالێب ال-چؤره‌گیله‌ن بالـێ قاتسێن کــره‌یـه
چـۆرودوب آیـرانێنـێ آغ شــوْرۇ باسسێـن دری‌یـه
نه قالێب خان اۇجالا شؤهرتی افلاکه چاتا
نه قالێب به‌ی چیخه دامدان گلینه آلما آتا
نه سۇ وار مزرعـه‌لـرده نـه گلیـر جـۆتجـو سسی
بێراخێب چای-چیمنی بیریانا قاچمێش هره‌سی
اوْ یئکه ائولر اوْلوب قۇرد یئری، بایـقۇش قفه‌سی
بیر کؤپک دامدا کئشیکدی ائله پیس حالدا یاتێب
ائله بیل تزریقـی معتـاد هئـروئیـن قورصـی آتێـب
الغـرض! کنـده گـلیـب تـۆلکـو اوْ اۇستــاد کلـه‌ک
حاجێ فیلانی کیمی حوْققاباز-وْ-حـیلـه ده تـک
ظاهری خوْش ولی باطن‌ده کؤپک اوْغلێ کؤپک
بیر اۇزون تسبح ایله‌ن چؤلده دۇروب ذکر اوْخۇیار
ائـوده بافنـده دی شئیطان باشینا بؤرک توْخۇیار
دۇردو باخدێ خوْرۇزا تؤکدو اۆزه گـؤز یاشێنـێ
چکیلیـب دال-دالا بیـر دیـوارا وێـردی باشێنـێ
دئدی قارداشدا بۇجور یاده سالار قارداشێنێ
گل آشاغا سنه قۇربان قــوْلۇوی بوْینــۇما سال
گر یئرون اوْلماسا منله‌ن گئده‌گین باغچادا قال
ایندی هر نه دئییرم سؤزلریمه دۇز قۇلاق آس
دۆشمه تشویشه اوْغۇل ائیله‌مه چوْخ خوف-وْ-هراس
من سنی ایسته‌ییره‌م سنده منی باغرۇوا باس
تزه بایرام یئتیشیب بیر-بیره ائل‌لر قارێشیر
سنی یالقۇز گؤرۆره‌م من بئله قلبیم آلێشیر
الۇوی وئر الیمه اؤلکه‌نیزین داشێن آتاق
بلکه تهراندا گئدیب درهم-وْ-دیناره چاتاق
بوْشلا بۇ چاله سری بیزده گئدیب وان دا یاتاق
اوْردا لی شالوارێ گئی زاد-مادێ سیخ منگه‌نه‌ ده
باشۇوێ آلمانێ وێر سققه‌لی ساخلا چنه ده
تهرانا گئتدی چوْخو باغلادێ همّت کمری
«گۆل قیزین» داغدا آجێندان ییخیلیب اؤلدۆ اَری
گؤرنه آزاد دوْلانێر ایندی قێزی ماه پری
رنگی باش، مصنوعی قاش، سۆرمه‌لی گؤز عینکی‌دی
یانچاغێ مانتوون آلتدا ائله بیل کی سَکیدی
گله لعنت، گتیریب مملکته مُد سالانا
اؤرکه‌نه گئن تومانی، چادرانێ وئردیک پالانا
قوْرخ هله دایچا کیمی قیز گله چێلپاق دوْلانا
اوْندان اولاد عمله گلسه هروئین ساز اوْلۇر
الکلی، بنگی و یا دامدا دۇروب قۇشباز اوْلور
سنه دشمن دگیله‌م ائیله‌مه بو فکر-ی-خامی
قارێشیب بیر بیره ملت باجێ قارداشدێ هامی
من حرام مئیل ائله‌مه‌کده‌ن دالا چکدیم یاخامی
نه دی دونیا ساتام ایمانێمی بیر پوْنـزا اَتـه
من گره‌ک فکر ائلییه‌م ایندی داداش آخرته
بیر گۆنی دال درده عربه ده چکدیم دئییره‌م
بیرده‌ن اوْن دؤرد توْیۇغۇن قانێنێ تؤکدۆم دئییره‌م
ایشچی‌نین ائیمه‌سی‌نین قارنێنی سؤکدۆم دئییره‌م
قۇرد کیمی داغدا دۇروب حمله ائدیردیم داوارا
چئینه‌دیم جۆت قئییشین جۆتچونو قوْیدۇم آوارا
هر یئره کی یئتیشیب ظلم ده طغیان ائله‌دیم
ائله وقت اوْلدۇ کی من گۆنده اوْتۇز قان ائله‌دیم
باجالاردان سوْخۇلوب نین‌لری ویران ائله‌دیم
قلبیمه دغدغه وئردی ائله شیطان-ی-رجیم
آناجێ تۇتدوم آپاردێم جوجه‌لر قالدێ یتیم
آمما ایندی ائلئییب قددیمی دؤرد قات قوْجالێق
قوْهۇمێ قارداشێ مندن ائلئییب یاد قوْجالێق
ائیلییه‌رمیش کیشینی دهریده آرواد، قوْجالێق
ذره‌بین عینکیله‌ن قارغانێ میلچک گؤرۆره‌م
گئجه‌نی صبحه کیمی دیک دایانێب اؤسگۆروره‌م
قوْجالێق کی یئتیشیر قدرتی اینساندان آلێر
سرطان، دیکس-ی-کمر، اللی جۆره درده سالێر
قلبووه گلمسه گر عقلیده باشدا آزالێر
ایکی رکعت‌دی نامازدا قارێخیر اؤز اؤزونه
ایسته‌ییر سجدیه گئتسین دالێ باخمێر سؤزینه
سن اؤزونده گئجه هئی صبحه کیمی بانلئییسان
بیلیره‌م نیّتیوی بی نامازی دانلئییسان
ایندی ملّت چوْخۇ معتاد دی بۇنو آنلئییسان
نشئه حالیندا جوان پیک نیکین اۆستونده قالێر
سیمی سنجاقه چکه‌نده نفسی دالدان آلێر
بیر یئکه داشدێ سالێب معتاد اؤزی اؤز باشێنا
قارێشێب آب-ی-دهانی چنه ده گؤز یاشێنا
ائوده آرواد جلب اوْلسا، یێغار اؤز اوْیناشێنا
خالق یییه‌ر، اؤزگه ایچه‌ر، تندیرین اؤزگه قالێیار
بۇ پیشیک تک فقط آشپازخانادا قاب یالێیار
تۆلکۆیه باخدێ خوْرۇز وئردی بۇ نوعلیه جواب
دئدی قوْی گئت گئده! ای ابله-ی-بد حق-وْ-حئساب
دونیادا سن نه قانێبسان، نه‌دی عوصیان و ثواب
سن کیمی کاذب-وْ-جاهل، گره‌ک اؤلسۆن اریسین
دۆنه‌ن آخشام موْتالێن، تؤوله‌ده جیردین دریسین
باشۇوێ سیلکه‌لئییب وئرمه منه دردسری
باشێ مؤمن، دیبی کافر، سؤزۆوین یوْخ اثری
کیم ائدیب عابد-وْ-زاهد، سن-ی-تک حیله‌گری
ائششه‌گین دوْنبالانێن لاشخوْر الینده‌ن آلێسان
ایکی ساعت‌دی یالاندان منه زێرنا چالێسان
بیزه هر یان کی کله‌کدی داخێ سن وۇرما کله‌ک
همده‌میم گئتدی الیمده‌ن ائویمی ییخدی فله‌ک
بۇ گئجه آروادێمێ قابلامایا قوْیدۇر مله‌ک
توْی اوْلا یا یاس اوْلا یا حاجێ گلسه آشارێق
گاهی چؤلمه‌کده یاتێب، گه پیلوْوا دێرماشارێق
باخێر آشپازخانایا قلب نوراللهی یانێر
تویۇغۇ هاممی یئیه‌نمه‌ز، بۇنی عاله‌مده قانێر
اهل-ی-عیالین اۆزۆنه دیک باخا بیلمیر اۇتانێر
نئیله‌سین هر کیلوسو بیر دوه‌نین قیمتیدی 
اوْدا کی ایندی چوْخۇ تۆلکۆلرین قسمتیدی
*
http://dasbulaq.persianblog.ir/
*

Keine Kommentare: